Počítačová škola

My Vás s počítačom pracovať naučíme!vznikla na jeseň 1996 ako reakcia na požiadavky mnohých ľudí, ktorí sa chceli naučiť pracovať s počítačom, avšak nie v hromadných kurzoch pre 10 aj viac účastníkov, ale individuálne, najlepšie - priamo u nich doma či v zamestnaní. Naším prvým klientom bola spoločnosť SALL. Hneď po zverejnení prvého inzerátu nasledovala HENKEL - PALMA a potom desiatky ďalších firiem aj súkromných osôb. Z nepodnikateľov najčastejšie školíme ľudí, ktorí sú presvedčení, že pre svoj vek alebo chýbajúce skúsenosti či dokonca odpor k technike sa s počítačom nikdy nenaučia pracovať. My im úspešne dokazujeme, že to tak nie je. Pre mnohých z nich sa počítač napokon stane dokonca aj koníčkom. Ako je to možné? Každý kurz je individuálny. Zákazníka zbytočne nezaťažujeme tým, čo potrebovať nebude, ale naopak - do hĺbky sa venujeme funkciám, ich používaniu či riešeniam,  ktoré bude najviac využívať v praxi. Keďže je spravidla každý frekventant v kurze sám (ak sa neprihlási uzavretá skupina alebo firma potrebujúca vyškoliť naraz viac zamestnancov), lektor sa venuje len jednému účastníkovi, čím sa efektívnosť kurzu - oproti hromadným - výrazne zvyšuje. Aby sme túto vysokú kvalitu udžali, nikdy neučíme naraz viac ako 5 ľudí. Ak však zákazník žiada naraz vyškoliť viac ľudí, pri šiestich a viacerých účastníkoch kurzu nasadzujeme súčasne dvoch lektorov.
Často sa stáva, že si u nás kurz objednajú ľudia (väčšinou starší), ktorí sa  školili v špičkových školiacich centrách s akreditáciou Ministerstva školstva, avšak kurz nezvládli, pretože sa ich lektor nedokázal venovať naraz celej 12-člennej skupine a oni, čo dovtedy ani len nedržali myšku v ruke, nezvládli napredovať s ostatnými, ktorí už základné návyky mali. V našich individuálnych kurzoch máme dosť času a trpezlivosti pre každého.

Na tomto notebooku školímePožiadavkami našich zákazníkov sa riadime stále. Práve na základe ich podnetov už nemusia mať ani počítač, pretože k nim môžeme prísť s naším notebookom. Začali sme školiť aj na diaľku prostredníctvom internetového pripojenia s programom na ovládanie Vášho počítača od nás a súčasného zvukového resp. videohovoru cez komunikačný program SKYPE. Nedávno sme začali poskytovať aj počítačové poradenstvo a riešenie problémov s PC pre tých, ktorí nepotrebujú celý kurz, ale zaplatia si len čas potrebný na vysvetlenie resp. vyriešenie presne toho, s čím potrebujú pomôcť. Prvé dve novinky poskytujeme bez príplatku, pre poradenstvo je cena zvýšená o DPH oproti cene jednej hodiny navyše pre klientov, ktorí absolvujú ucelené kurzy.   

Mgr. Teodor PASTERNÁK, PhD., riaditeľ spoločnostiTEDDEUM je divíziou spoločnosti Spoločnosť TOPSI, ktorá funguje od roku 1993. Jej zakladateľom je Mgr. Teodor PASTERNÁK, PhD. Narodil sa 4. decembra 1973 v Prešove. Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončil na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v roku 2011. V rokoch 2001 - 2011 na Katedre žurnalistiky FiF UK prednášal predmety súvisiace s internetom a fotografiou, vyučoval elektronický rozhlasový strih a mal na starosti televízne štúdio, v ktorom študenti žurnalistiky a Katedry marketingovej komunikácie vytvárali reportáže a reklamy. Má skúsenosti s prácou v novinách, časopisoch, rozhlase, televízii aj tlačovej agentúre. V roku 1997 založil Vydavateľstvo PressenT, ktoré vydáva skriptá. Nakrútil niekoľko filmov a vydal jeden multimediálny kompaktný disk. Venuje sa aj kreatívnej činnosti v reklame, pripravuje grafické reklamy a rozhlasové spoty. Je držiteľom preukazu ECDL (tzv. Európskeho vodičáku na počítač).
Jeho záľuby sa prekrývajú s prácou - sú to počítače, žurnalistika, televízna, rozhlasová a filmová práca (nakrúcanie aj strih), fotografovanie, moderné stolové spoločenské hry, odovzdávanie vedomostí a skúseností iným, lietanie a parašutizmus.

ÚVODNÁ STRANA