OD ROKU 1996 SME VYŠKOLILI AJ TÝCHTO KLIENTOV:

 

DIVERSO, a.s.
REDAKCIA DENNÍKA SME (VYV media representative, a.s.)
ČESKÉ AEROLÍNIE, a.s. Praha, zahraničné zastúpenie pre Slovenskú republiku
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA, a.s.
SPOLOČNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, a.s.
MAGISTRÁT HL. MESTA SR BRATISLAVY - oddelenie cestného hospodárstva
PERSONÁLNY ÚRAD GENERÁLNEHO ŠTÁBU OZBROJENÝCH SÍL SR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV SR 
CENTRUM NEZÁVISLEJ ŽURNALISTIKY, n.o.
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
SLOVAK TELECOM, a.s.
NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLAND B.V., organizačná zložka
PHILIPS SLOVAKIA, divízia LIGHTING, spol. s r.o.
SMITHKLINE BEECHAM SLOVAKIA, spol. s r.o.
MONITOR - EMI SLOVAKIA, spol. s r.o.
CARREFOUR SLOVENSKO, a.s.
ČULEN A PARTNER s.r.o.
Ing. Vladimír Kováč KO-STAV
HENKEL - PALMA, spol. s r.o.
HEINEKEN SLOVENSKO, a.s.

RADIOBASTLER, spol. s r.o.
ELIT SLOVAKIA, spol. s r.o.
WEP SLOVAKIA, spol. s r.o.
OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o.
STACHEMA BRATISLAVA
TELETRANS, spol. s r.o.
ITALROJA., spol. s r.o
NAGZDO, spol. s.r.o.
JAGA GROUP, v.o.s.
KOVEA, spol. s r.o.
REBUS, spol. s r.o.
COLAS, spol. s r.o.
SALL, spol. s r.o.
EKOBS

HEMISFÉRY
Oľga PAZERINI
ReVa a RIKAD, s.r.o.
MUDr. Darina ŠTÚROVÁ
...a mnohých ďalších

KONTAKTY